Plikostrada Odpowiedz Na Odpowiedz2

W odpowiedzi na twojego majla zawierającego "ostateczne stanowisko w sprawie" możesz dostać odpowiedź zamieszczoną poniżej.

Nie będę się starać odnosić do całej treści, napiszę tylko tyle, dla przykładu:

  • Skoro przeczytali, że napisałeś "ostateczne stanowisko w sprawie" i że więcej nie będziesz prowadzić korespondencji majlowej w tej sprawie to po co w ogóle piszą kolejnego majla?
  • Straszą np. wpisem do "wybranego rejestru dłużników". Tere-fere KUKU bez numeru PESEL to se mogą założyć własny spis i schować do szuflady, co najwyżej.
  • Wysłałeś "oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych"? No to nie mają innej możliwości tylko jak chcą kasę to muszą założyć sprawę w sądzie i to oni, nie ty, muszą udowodnić że postępowali zgodnie z powszechnie przyjętym obyczajem (akurat!) ukrywając umowę pod nazwą Regulamin itd.

Szanowny Panie,

Dziękujemy za utworzone zgłoszenie.

Informujemy, iż udzieliliśmy wszystkich informacji dotyczących podstawy faktycznej i prawnej opłaty, którą należy uiścić na rzecz Smart Tech Connect Ltd z tytułu umowy zawartej drogą elektroniczną dotyczącej usługi „PLIKOSTRADA”.

Następstwem dalszego braku uiszczenia należnej i wymagalnej płatności mogą być następujące dotkliwe konsekwencje prawne:
- naliczenie, za każdy dzień zwłoki, odsetek w wysokości czterokrotności stopy procentowej kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego;
- naliczenie kary umownej w wysokości 200 zł. (zgodnie z § 5 ust. 5 regulaminu);
- wpis do wybranego rejestru dłużników niewypłacalnych, mogący skutkować utratą zdolności kredytowej (z chwilą gdy zadłużenie przekroczy kwotę 200 zł);
- postępowanie sądowe w przedmiocie wydania nakazu zapłaty;
- komornicza egzekucja należności;
- powstanie obowiązku zapłaty kosztów sądowych i egzekucyjnych.

W celu uniknięcia powyższych konsekwencji ostatecznie wzywamy do dobrowolnego i natychmiastowego uregulowania zaległej należności w wysokości 96 PLN. Płatności można dokonać poprzez przelew bankowy lub na poczcie, podając następujące dane:

Nazwa odbiorcy: Smart Tech Connect Ltd , P.O. Box 450676, Dubaj, ZEA
Rachunek bankowy odbiorcy w Polsce: IKB: 75 1750 1312 6860 1000 0047 2980
Tytuł płatności: abonament – 0047 2980
Kwota: 96 PLN
Z wyrazami szacunku,Biuro Obsługi Klienta
serwisu Plikostrada

tel.: 70 838 85 88* (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00)
eMail:

W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z naszą usługą prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta. Do dyspozycji użytkowników Plikostrady pozostają nasi konsultanci, którzy z chęcią udzielą odpowiedzi na zadane im pytania. *Koszt za minutę połączenia dwa złote i dziewięć groszy, w tym podatek od towarów i usług.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License