Plikostrada - jak postępować

UWAGA 1
czytaj - list od wicedyrektora Departamentu Polityki Konsumenckiej UOKiK
z dnia 2013-11-06.


UWAGA 2
czytaj - http://niedajsie.wikidot.com/forum/t-761110/listowne-ostateczne-przedsadowe-wezwanie-do-zaplaty#post-2018571


Jeżeli jednak postanowiłeś zadziałać - poniżej zamieszczam propozycję co trzeba zrobić.

Z poniższych wskazówek skorzystaj lub nie ale pamiętaj, nie daj się « przeczytaj koniecznie ;-)

Proszę pamiętać, że jest to propozycja postępowania - nie udziela się żadnej gwarancji na to, że to zadziała.

Jeżeli nie przeczytałeś jeszcze informacji ogólnych o problemie z plikostradą to zrób to teraz, potem wróć na tę stronę.

Poniższy opis otrzymałem pocztą elektroniczną od innej osoby zaangażowanej w rozwiązywanie kłopotów z Plikostradą, zamieszczam go nie zmieniając treści. Załączniki do tego e-maila zamieszczam w formie linków w odpowiednich miejscach tekstu.
Od autorki otrzymałem zgodę na publikację treści wiadomości i załączników.


Żeby było łatwiej i żeby nie przegapić - procedura rozpisana w punktach:

Wszystkie pisma najpierw czytasz naprawdę dokładnie i przerabiasz tak, żeby pasowały bo to są "szkice" !!!


OK, teraz zaczyna się to, co napisała pani prawnik…


Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam pismo do UOKiK. W piśmie tym należy:

- uzupełnić swoje dane (imie nazwisko, adres)

- wpisać datę otrzymania wezwanie do zapłaty (jeśli jej państwo nie znają bądź nie pamiętają proszę wykreślić to zdanie)

- pismo jest sporządzone w rodzaju męskim, wobec czego należy poprawić sformułowania w przypadku, gdy składa je kobieta

- dołączyć załączniki

- wysłać listem poleconym zachowując potwierdzenie nadania

- dla tych z państwa, którzy nie przypominaja sobie w ogóle logowania w tym serwisie, proszę dodać zdanie: "Nie przypominam sobie, abym kiedykolwiek dokonywał rejestracji w serwisie plikostrada.pl, niemniej jednak w dniu….otrzymałem wezwanie do zapłaty."

W kwestii dalszego postepowania w stosunku do plikostrady, wyjaśniam na wstępie, że wysłanie pisma do Prezesa UOKiK przez nasz wszystkich (a jest już nas sporo) pozwoli zainicjować postepowanie w stosunku do tego serwisu, które pewnie skończy się wydaniem decyzji, ale samo przez się nie będzie oznaczało, że każdy z nas rozwiązał swój problem z plikostradą, bo jest to niestety sprawa indywidualna.

Niemniej jednak mogę z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że działania podjęte przez nas będą stanowiły dla tej spółki bardzo dużą motywację, aby nie drążyć dalej tematu zapłaty tych 96 zł, bo z całą pewnością mogę powiedzieć, że ewentualne postepowanie sądowe z góry skazuje Plikostradę na przegraną. Zatem odpowiadając na państwa pytania, polecam nie płacić.

Co dalej?

1. w załączeniu przesyłam dwa oświadczenia, które proponuję wysłać (osobnymi mailami) na adres mailowy plikostrady lp.adartsokilp|comop#lp.adartsokilp|comop uzupełniając uprzednio swoje dane - imię i nazwisko oraz adres mailowy, pod którym otrzymaliście państwo wezwania (nie ma potrzeby podawania adresu zamieszkania czy korespondencyjnego). Proszę zachować dowód wysłania tych maili (w wiadomościach wysłanych). Wraz z oświadczeniami proponuje wysłać do plikostrady pismo, które składać będą państwo do UOKiK (bez potrzeby wskazywania państwa adresu)

plikostrada - oświadczenie o odstapieniu.doc
plikostrada - uchylenie sie od skutków prawnych oświadczenia woli.doc

2. w wyjaśnieniu wątpliwości co do pisma do UOKiK proponuję wysłać go na adres w nim wskazany, tj. do warszawy (sprawa ma trafić do Prezesa), listem poleconym zachowując potwierdzenie nadania. Dla osób, które nie mają regulaminu w celu dołączenia do pisma, załączam.

Plikostrada_regulamin.pdf

3. w odpowiedzi na państwa obawy co do postepowania karnego - są całkowicie bezpodstawne. Składając takie groźby plikostrada popełnia przestępstwo z art. 191 par. 2 k.k., i w związku z tym osobom zainteresowanym proponuję złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (również oszustwa), którego treść również mogę przesłać (proszę do mnie pisać, kto chce otrzymać i złożyć takie zawiadomienie).

4. część z państwa wskazywała, że nie pamięta aby kiedykolwiek rejestrowała się na tym portalu, albo że nie otrzymywała żadnego potwierdzenia rejestracji, tylko od razu wezwanie do zapłaty. Kwestia ta może mieć znaczenie dla ewentualnego postepowania sądowego, na tym etapie nie ma to większego znaczenia. Jak wspominałam, szczerze wątpię, aby ta spółka ryzykowała postepowaniem upominawczym - wątpliwe jest także w ogóle wydanie przez sąd nakazu zapłaty w tym stanie faktycznym. Z ostrożności wskazuję, aby monitorować swoją pocztę, ewentualny nakaz przychodzi pocztą, wtedy jest 14 dni na wniesienie sprzeciwu. W takim (bardzo wątpliwym) przypadku, proszę do mnie pisać, pomogę dalej.

W odpowiedzi na państwa wątpliwości, wyjaśniam - Proszę nie bać się przedsądowych wezwań do zapłaty. Taki jest mechanizm działania Plikostrady - kto jeszcze nie dostał przedsądowego wezwania, proszę się go spodziewać i najlepiej proszę bez czytania usunąć je z poczty. Te działania mają na celu wyłącznie przestraszenie państwa i wymuszenie zapłaty. Na marginesie nauważam, że gdyby Plikostrade obsługiwała kancelaria prawna, tak ja twierdzi w swoich przedsądowych wezwaniach, to otrzymywalibysmy je od kancelarii. Prawdopodobnie przedsądowe wezwanie do zapłaty, to ostatnie wezwanie jakie wysyła plikostrada, licząc na to, ze uda im się poprzez to „złamać” jak najwięcej osoób. Jeszcze raz podkreslam, przedsądowe wezwania maja byc tylko czynnikiem psychologicznym, działającym na państwa podświadomość i poczucie strachu poprzez sformułowanie „przedsądowe”.

Jednoczesnie informuję, że w przypadku serwisu pobieraczek.pl, którego plikostrada jest klonem, Prezes UOKiK wydał decyzję i nałożył karę finansową na pobieraczka na podstawie 250 skarg konsumentów. Tymczasem ja już wysłałam skargi do ponad 650 osób, nie licząc tych którzy sami je wnoszą, myślę że jesteśmy na dobrej drodze do sukcesu, wobec czego jesli ktoś nie wysłał jeszcze pisma do UOKiK - to tak ja w wyborach, liczy sie każdy głos.

Pozrawiam państwa i proszę nie dać się zastraszyć.

p.s. W załączeniu pismo (plikostrada odpowiedź), które proponuje wysłać do plikostrady w przypadku otrzymania od nich odpowiedzi na wysłane przez państwa oświadczenia.

W zwiazku z pytaniami co zrobić w przypadku podania fałszywych danych przy rejestracji - radzę podpisac się prawdziwym imieniem i nazwiskiem bądź ograniczyc sie do podania adresu mailowego - w każdym razie niech dane będą takie same co w tych oświadczeniach (o odstapieniu i o uchyleniu sie od skutków prawnych).

Jeśli zdecydowaliby się dalej cos odpowiadać, no cóż, mówiąc kolokwialnie radzę to po prostu olać. Nie są na tyle głupi, żeby ryzykować postepowanie w sądzie, nie słyszałam jeszcze o takim przypadku.

Zgodnie z obietnicą przesyłam zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez plikostradę. Nie pamiętam już kto z państwa o nie prosił, wobec czego wysyłam do wszystkich.

1. zawiadomienie należy złożyć w prokuraturze rejonowej miejsca zamieszkania - proszę wyszukać w internecie i wpisać adres

2. uzupełnić datę i swoje dane

3. załączyć wszelkie pisma od plikostrady - proszę nie przejmować się podaniem nieprawdziwych danych przy rejestracji, robili to państwo bez świadomości, że zamawiają jakąkolwiek usługę

4. proszę dostosować stan faktyczny do własnego


Jeszcze raz - lista wszystkich załączników do pobrania:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
plikostrada odpowiedź.docComposite Document File V2 Document40 kBInfo
plikostrada - oświadczenie o odstapieniu.docComposite Document File V2 Document25 kBInfo
plikostrada pismo do UOKiK.docComposite Document File V2 Document35.5 kBInfo
Plikostrada_regulamin.pdfPDF document183.45 kBInfo
plikostrada - uchylenie sie od skutków prawnych oświadczenia woli.docComposite Document File V2 Document27 kBInfo
plikostrada - zawiadmienie o popełnieniu przestepstwa.docComposite Document File V2 Document45 kBInfo

Pomogło?

W takim razie napisz do mnie, będę wiedział że praca, jaką włożyłem w stworzenie tej strony miała sens.


W razie pytań

możesz skorzystać z forum - pytania i odpowiedzi.
Nie dopisuj się do wątku jeżeli masz pytanie na inny temat tylko stwórz nowy wątek :)

Linki do tej strony

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License