Klauzule niedozwolone - bezprawne fragmenty umowy

Rejestr "klauzul niedozwolonych"

Jest do pobrania tutaj:

http://www.uokik.gov.pl/rejestr_klauzul_niedozwolonych2.php

Najczęściej spotykane bezprawne zapisy w umowach

Właściwość miejscowa sądu czyli miejsce gdzie ma się odbyć rozprawa

Narzucanie konsumentom sądu, np. w regulaminie, może stanowić duże utrudnienie dochodzenia roszczeń i jest w związku z tym często sprzeczne z interesami konsumentów. Dodatkowo jest – jak wynika z przepisów – sprzeczne z prawem.

Czytaj całość: Klauzule narzucające konsumentom właściwość miejscową sądu są niedozwolone

Poczytaj w sieci na ten temat

Serwis www.clauzula.pl
Encyklopedia Gazety Prawnej
Czym są klauzule niedozwolone

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License