2013 11 06 - wiadomość od Departamentu Polityki Konsumenckiej UOKiK

Szanowni Państwo,

zwracam się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie na forum informacji o prowadzonym przez Prezesa UOKiK postępowaniu wyjaśniającym w sprawie wstępnego ustalenia, czy przedsiębiorca Smart Tech Connect Ltd. z siedzibą w Dubaju, Zjednoczone Emiraty Arabskie, dopuścił się naruszenia przepisów uzasadniającego wszczęcie postępowania w sprawie zakazu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów lub naruszenia chronionych prawem interesów konsumentów uzasadniającego podjęcie działań określonych w odrębnych ustawach, w związku z prowadzeniem serwisu internetowego plikostrada.pl.

Analogiczne postępowanie prowadzone jest również w odniesieniu do serwisu internetowego dobre-programy.pl, którym zarządza również ww. przedsiębiorca.
W związku z powyższym proszę również o poinformowanie konsumentów, że nie jest konieczne wysyłanie do UOKiK kolejnych zawiadomień o podejrzeniu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Podkreślam, że dla podjęcia przez Prezesa UOKiK działań w zakresie ochrony zbiorowych interesów konsumentów nie ma decydującego znaczenia liczba otrzymanych od konsumentów zgłoszeń lub zawiadomień.

Natomiast indywidualną pomoc prawną konsumenci mogą uzyskać u rzeczników konsumentów lub organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów.
Z góry dziękuję.

Łukasz Wroński
Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License